Når du besøger vores hjemmeside www.kiroball.dk indebærer det at du fuldstændig accepterer de generelle betingelser, som er beskrevet nedenfor.

1.  Definition

Formålet med hjemmesiden www.kiroball.dk er at informere om hvad kiropraktik er og kan bruges til.

2.  Opdatering

Webstedets ejere gør altid deres bedste for at informationen på hjemmesiden er så nøjagtig som muligt. De kan dog ikke gøres ansvarlige for udeladelser, unøjagtigheder og manglende opdatering, uanset om opdateringen er foretaget af dem selv eller af de tredjepartspartnere, der leverer oplysningerne.

Oplysningerne på denne hjemmeside er ikke udtømmende, og kan ændres.

3.  Begrænsninger af tekniske data

Webstedet kan ikke gøres ansvarlig for væsentlige skader i forbindelse med brugen af hjemmesiden. Derudover accepterer brugeren af webstedet at besøg på hjemmesiden skal ske ved hjælp af nyere IT-udstyr, der ikke indeholder virus og med en opdateret browser af seneste version.

4.  Copyrights

Webstedets kiropraktorer ejer de intellektuelle ejendomsrettigheder og rettighederne til at bruge alle de tilgængelige ting på denne hjemmeside. Dette omfatter ophavsret til tekst, billeder, grafik, logoer, ikoner og software.

Enhver gengivelse, repræsentation, ændring, offentliggørelse, tilpasning af hele eller del af elementerne på dette websted, uanset hvilket midlet eller metode der anvendes, er forbudt uden forudgående skriftelig aftale fra Kiropraktor Karin Rahbek.

5.  Ansvarsbegrænsninger

Ved brug af denne hjemmeside kan webstedets ejere ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte beskadigelse af brugerens udstyr, hvis det material der bruges ikke overholder de specifikationer, der er nævnt under punkt 3. Dette omfatter opståede fejl og tilfælde af inkompatibilitet. Derudover kan webstedets ejere heller ikke gøres ansvarlig for indirekte skader (som tab af marked eller muligheder) som følge af brugen af hjemmesiden.

Besøgende finder interactive funktionaliteter på denne hjemmeside. Webstedets ejere forbeholder sig imidlertid retten til uden forudgående varsel at slette interaktivt indhold, der krænker dansk lovgivning, herunder hvis det er relateret til databeskyttelse.

I tilfælde af en racistisk, voldelig, æreskrænkende eller pornografisk meddelelse forbeholder webstedets ejere sig også retten til at stille spørgsmålstegn ved det civile og/eller strafferetlige ansvar for interaktivebrugere, uanset hvilket medium der anvendes (tekst, fotografi osv.).

6.  Databeskyttelsesforordningen

Besøgende på denne hjemmeside afgiver deres personlige oplysninger med fuld kendskab til fakta om databeskyttelse, især når han eller hun bliver ved med at sende dem til os. Læs vores persondatapolitik for mere information.

7.  Hyperlinks and cookies

På dette website fines hyperlinks til andre hjemmesider. Webstedets ejere har imidlertid ikke mulighed for at kontrollere indholdet på disse sider, og derfor påtager de sig ikke noget ansvar for indholdet på disse websteder.

Ved besøg på denne hjemmeside kan medfører installation af cookies på den besøgendes computer eller mobilenhed. Læs vores cookiepolitik for mere information.

Hvis du har blokeret for installation af cookies på din digitale enhed, kan det påvirke kvaliteten af din oplevelse af at besøge vores websted.

8.  Gældende lov

Brugen er dette websted er underlagt dansk lovgivning, i særdeleshed:
a) Lovbekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 (cookiebekendtgørelsen)
b) Lovbekendtgørelse nr. 2016/679 af 27. april (databeskyttelsesloven)

9.  Ændringer

Disse betingelser kan til enhver tid ændres eller suppleres. Webstedets brugere opfordres derfor til at læse dem regelmæssigt.