Hvorfor har vi en persondatapolitik?

EU har indført en lov om persondata for at beskytte dig mod, at dine personlige oplysninger opbevares usikkert og/eller deles med andre uden du ved det eller har givet lov til det.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker eksempelvis, hvis du sender os en besked via vores kontaktformular.

Hvilken information indsamler vi om dig, og hvorfor gør vi det?

Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at vi kan overholde sundhedsloven og kravene i bekendtgørelsen om patientjournaler, herunder også reglerne om at vi skal have dit samtykke til at indsamle eller videregive oplysninger om dig.

Vi indsamler kun relevante og nødvendige helbredsoplysninger om dig.

Sekretæren har brug for dit navn og personnummer (cpr nummer) for at kunne identificere dig og booke en tid til dig i kalenderen.

Kiropraktoren har brug for dine helbredsoplysninger for at kunne stille en korrekt diagnose og give dig den bedst mulige vejledning og behandling.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Klinikkens sekretærer har adgang til dine almindelige oplysninger som navn, adresse, telefon og praktiserende læge. De har også brug for at kunne se dit personnummer for at kunne identificere dig. Vores sekretærer kan ikke se din journal med dine helbredsoplysninger.

Kiropraktorerne har adgang til både dine almindelige oplysninger og helbredsoplysninger.

Der er adgangsbegrænsning på alle klinikkens computere. Hvis vi har data om dig på papir er de låst inde, for at sikre at andre der kommer i klinikken ikke kan se de oplysninger, vi har om dig.

Hvornår og hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Første gang du bestiller tid hos os, beder sekretæren om dit navn, personnummer og telefonnummer i telefonen.

Du skal medbringe dit sygesikringskort, når du kommer i klinikken. Når det bliver kørt gennem kortlæseren overføres oplysningerne fra dit sygesikringskort (navn, adresse og din praktiserende læge) elektronisk til din journal.

Hvis du allerede er patient hos os, spørger sekretæren efter din fødselsdato i telefonen for at kunne identificere dig og booke en tid til dig i kalenderen.

I tilfælde af, at du har skiftet navn, adresse eller praktiserende læge bliver de oplysninger, vi har på dig automatisk opdateret, når dit sygesikringskort køres gennem kortlæseren.

Kiropraktoren indsamler dine helbredsoplysninger mundtligt ved at stille dig en række spørgsmål under konsultationen.

Vi kan kun indsamle oplysninger om resultater på tidligere røntgenundersøgelser og/eller MR skanninger, hvis du selv ved på hvilket hospital de blev lavet og giver dit samtykke til at vi må få oplysningerne.

Vi har ikke adgang til at se din journal eller helbredsoplysninger hos din praktiserende læge eller hospitaler.  Andre sundhedsfaglige personer har heller ikke adgang til at se din journal hos os.

Sådan opbevarer vi dine oplysninger

Vi opbevarer en journal med dine helbredsoplysninger, hvis du har modtaget behandling hos os inden for de sidste 10 år.

Hvis du har været til konsultation i klinikken før 2012, har vi en papirjournal på dig. Papirjournaler opbevarer vi i et aflåst arkivskab. Det er kun klinikkens personale, der har adgang til dette skab.

Har du besøgt os i 2012 eller senere, har vi (også) en elektronisk journal på dig. Elektroniske journaler opbevarer vi i klinikkens journalsystem, som krypterer dine data.

Vi tager dagligt backup af alle elektroniske data på en ekstern harddisk. Vi opbevarer ikke oplysninger om dig på internettet.

Slettepolitik

Ifølge §15 stk. 1 i bekendtgørelsen om patientjournaler har vi pligt til, at opbevare din journal i mindst 10 år efter din sidste konsultation i klinikken. Det betyder, at du ikke kan få dine helbredsoplysninger slettet hos os før vores opbevaringspligt på din journal er udløbet.

Dine journaldata er udelukkende i papirform, hvis du ikke har besøgt hos siden 2011. Din fysiske journal bliver automatisk slettet ved hjælp af makulering, hvis der går 10 år efter din seneste konsultation i klinikken, jf. formålsbegrænsningen for opbevaring af fysiske data.

Hvis du har været i klinikken i 2012 eller senere er din journal – helt eller delvis – elektronisk. Vi sletter ikke elektroniske helbredsoplysninger om dig, medmindre du beder os om at gøre det, fordi det altid vil være en til fordel for dig og behandleren, at oplysningerne eksisterer uanset hvor lang tid, der er gået efter dit seneste besøg hos os.

Hvis du henvender dig elektronisk til os via e-mail, foretager sekretæren den ønskede ændring eller tilføjelse og evt. medsendt dokumentation bliver vedhæftet din journal hurtigst muligt, hvorefter din mail slettes permanent.

Fortrolighed

Ifølge Sundhedslovens §40 har alle klinikkens ansatte tavshedspligt. Vi videregiver aldrig oplysninger om dig til andre uden dit samtykke.

Vores mailpolitik er, at vi aldrig sender følsomme personoplysninger, herunder personnummer, via almindelige mails. Vi krypterer alle elektroniske data, og sender aldrig persondata om dig til andre elektronisk uden at de er krypterede.

Vi anvender aldrig dine oplysninger til profilering eller markedsføring, og vi sælger ikke oplysningerne til andre.

Samtykke

Vi spørger dig altid om lov inden vi indhenter helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedsfaglige personer eller giver de oplysninger vi har om dig videre til disse personer.

Din tilladelse til at vi udveksler dine helbredsoplysninger med andre (sundhedsfaglige) personer kaldes for et samtykke.

Formålet med at indhente eller videregive oplysninger om dig kan have flere formål. Derfor kan det være nødvendigt, at du giver mere end et samtykke. Hvis vi har brug for at se din MR skanning (indhentning af oplysninger) og bagefter skrive til din læge (videregivelse af oplysninger) vil du skulle give dit samtykke til begge formål.

For at vi kan udlevere dine helbredsoplysninger til andre formål end sundhedsfaglig behandling, er det et krav at din tilladelse er et skriftligt samtykke med din underskrift.

Hvis du har givet dit forsikringsselskab, din kommune, jobcentret eller andre en tilladelse til at de må indhente oplysninger om dit helbred, kan de få udleveret en kopi af din journal eller udvalgte oplysninger om dig.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke, har det først virkning fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke er derfor lovlig indtil det tidspunkt, hvor du trækker det tilbage.

Dine rettigheder

I følge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigt

Du har ret til at se oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.

Overførsel af dine data

Du har i visse tilfælde ret til at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dette gør vi ved at sende en kopi af din journal via en sikker elektronisk forbindelse til modtageren. Det kan også være en fysisk udskrift af din journal, som du selv afleverer til modtageren.

Berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og/eller suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller opdaterede.

Sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før vores pligt til at opbevare dine persondata udløber.

Begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Datasikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Brug af cookies

Vi har en cookiepolitik, der opfylder cookiebekendtgørelsen.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlighed

Dette website ejes og publiceres af:

Ballerup Kiropraktisk Klinik Helsehuset
Hold-An Vej 5
2750 Ballerup
Tlf. +45 44 66 12 13
Email: klinik@kiroball.dk