Skolealderen (6-12 årige)

Hos denne aldersgruppe er kroppen stadig meget mere smidig end en voksen krop. Smidigheden kan kroppen bruge til at kompensere for evt. opståede problemer eller skader i led og musklers funktion. På grund af kroppens hurtige kompensation kan symptomerne hurtigt ophøre igen, og barnet lever videre i uvidenhed om kroppens problemer. Først når der er opstået flere skader i led og muskler, som gør kroppen mindre smidig, dukker symptomerne  op (igen). Vær opmærksom på at følgende symptomer hos dit barn kan skyldes eller være påvirket af led og muskel problemer:

  • Hovedpine
  • Lændesmerter
  • Rygsmerter (forekommer sjældent under 10 års alderen)
  • Vedvarende klage over smerter efter fald på cykel eller rulleskøjter, tackling eller lignende fysiske sammenstød med andre børn, ensidige bevægelser i forbindelse med sport
  • Koncentrationsbesvær og motorisk urolighed
  • Ustabilt humør og fravalg af normal fysisk aktivitet eller daglige gøremål

Mange børn og unge er aktive inden for sport og fitness, og selv om fordelene langt opvejer ulemperne, forekommer her også en del skader på led og muskler især inden for kontaktsport.  Derfor er det hensigtsmæssigt at tage hensyn til barnets kropsbygning ved valg af sportsgren, fordi en spinkel krop har øget risiko for at blive skadet ved fysiske sammenstød med jævnaldrende kroppe, der er mere robuste.  Det gælder også for børn og unge, at for meget fysisk aktivitet kan være ligeså usundt som ingen motion. Hvis dit barn har ønske om at dyrke eller allerede dyrker en sportsgren på konkurrence- eller eliteniveau, er det vigtigt at træningen tager hensyn til kroppens udviklingsfase.

I denne alder er rygsøjlen stadig i sin udviklingsfase. Derfor er det vigtigt, at børnene allerede nu – mens de er påvirkelige – får nogle gode kropsvaner. Børn bør – ligesom voksne – sidde med ret ryg. Hvis dit barn er markant højere end sine klassekammerater, bør barnet have møbler, der er højere end sine jævnaldrende, for at undgå at udvikle en unormal stor krumning af rygsøjlen.

Børn i denne alder bør bevæge sig. Computerspil, TV og DVD bør ikke være deres foretrukne aktivitet. Afled dit barns opmærksomhed med fysisk leg eller mentale udfordringer som Lego eller lignende. Aktiviteterne bør foregå i passende bordhøjde til at barnet leger med ret ryg. Hvis dit barn leger siddende på gulvet vil det sidde i en uhensigtsmæssig stilling, hvor ryggen krummes sammen.