Førskolealderen (2-5 årige)

I denne alder opstår problemer med led og muskler især ved de fald og slag, som barnet helt naturligt bliver udsat for efterhånden, som barnet udfordrer sin egen krops fysiske evner mere og mere.

På grund af sin alder har barnet svært ved at give udtryk for smerter fra led og muskler. Barnet kan også tro, at generne er helt normale, hvis problemerne er opstået i spædbarnsalderen, fordi barnet aldrig har kendt til andet. Lyt til dit barn, hvis det klager over smerter af mere end 2-3 dages varighed – særligt hvis barnet fravælger fysisk aktivitet, det ellers normalt gerne deltager i. Vær opmærksom på at følgende symptomer hos dit barn kan skyldes eller være påvirket af problemer i led og muskler:

  • Vedvarende klager over smerter efter fald eller slag
  • Klager over hovedpine
  • Skæv hovedstilling
  • Hyperaktivitet og rastløshed

Kiropraktisk behandling kan ikke helbrede lidelser som mellemørebetændelse og astma. Gentagne tilfælde af mellemørebetændelser kan dog afhjælpes, hvis funktionen af nakkens led er forstyrret. Mange astma patienter – både børn og voksne – oplever en væsentlig reduktion i deres astma symptomer efter kiropraktisk behandling. Forklaringen er, at de gener der opstår med astma belaster de led og muskler, der er involveret i vejrtrækningen, så musklerne bliver spændte og leddenes funktion forstyrres.

Gode råd

På dette alderstrin er barnet styret af sin motorik. Det er vigtigt, at du aktiverer dit barn med bevægelse, tale og leg, fordi disse aktiviteter stimulerer hjernens udvikling, så barnet bliver bedre til at lære mere komplicerede funktioner som at læse og skrive samt hensigtsmæssig social adfærd, når barnet kommer i skole. Brug gåture og/eller cykling i stedet for bilen, når du skal transportere dit barn en kortere tur. Bær kun barnet, når det er nødvendigt. Lad i stedet for barnet kravle op til dig på en stol. Du hjælper dit barn til at udvikle sin motorik og skåner samtidig din egen ryg.