Få hjælp til at finde årsagen til dine symptomer

Gå til kiropraktor i stedet for at fokusere på dine symptomer. Det er vigtigere at finde årsagen til, at du har fået symptomerne. Det kan din kiropraktor hjælpe dig med.

Dine symptomer er kroppens besked til dig om, at der enten er noget galt i kroppen eller at din hjerne kæmper for at få signalerne fra kroppen til at give mening. Det er også en advarsel om, at hvis du vælger at ignorere symptomerne, så risikerer du at få mere alvorlige problemer.

Hvis du allerede har prøvet kiropraktisk behandling, er du måske nysgerrig efter at få en forklaring på den fysiske forandring, du mærker i din krop.

Forskere med viden om hjernen og kroppens nervesystem har i samarbejde med kiropraktorer lavet en række undersøgelser, der gør os klogere på, hvordan og hvorfor kroppens centralnervesystem i hjernen og rygmarven reagerer på kiropraktisk behandling.

Din hjerne har konstant brug for information

For at forstå hvordan og hvorfor kiropraktik virker er det nødvendigt, at kende til rygsøjlens funktion og vide, hvordan hjernen modtager og bearbejder de beskeder, som hele tiden kommer fra dine sanser, og hvordan hjernen reagerer på dem.

Igennem hele dit liv bevarer hjernen sin evne til at tilpasse sig beskeder fra din krop. Hjernens evne til at tilpasse sig er måden du lærer og husker på, og det, der hjælper dig til at komme dig efter skader eller ulykker.

Når du øver dig i at lære nye ting sker det ved, at din hjerne lærer at genkende beskeder fra dine sanser indtil den kan reagere med automatisk bevægelse af dine muskler. Det er forklaringen på, at du ikke behøver at koncentrere dig så meget efterhånden som du bliver bedre til opgaven. Når du først har lært at cykle, så går det nemt som en leg – og så selv om der går lang tid mellem at du tager en cykletur.

Sådan styrer hjernen din krop

Forskningen viser, hvor vigtigt det er for din hjerne at opretholde et præcist ‘indre’ billede af, hvad dine muskler og led laver, og hvor skadelig et defekt ‘indre’ billede kan være for dig og din krop.

Det meste af, hvad du opfatter som virkelighed er simpelthen ikke andet end, hvad din hjerne anser for at være virkelighed. Med andre ord er din virkelighed kun din hjernes oversættelse og fortolkning af de beskeder, som den modtager fra kroppens sanser. Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at det du ser er en præcis og korrekt gengivelse af virkeligheden.

Dit ‘indre’ billede ændrer sig konstant, fordi hjernen tilpasser sig ændringer i kroppens beskeder om hvor du er, hvad du laver og hvad du ønsker at gøre. Hvis du øger eller nedsætter dit fysiske aktivitetsniveau (ref 33 p23) eller ændrer din adfærd sker der tilsvarende ændringer i dine nervecellers opbygning og funktion, og på hvordan de kommunikerer med andre dele af dit nervesystem. Hvis der ikke kommer tilstrækkelig besked fra dine sanser, opdigter din hjerne selv den manglende information.

Dine sansers beskeder til hjernen, og din hjernes reaktion kan enten ændre sig hurtigt i løbet af minutter eller timer eller ske over længere tid. Hvis der er tale om langsigtede ændringer, kan det enten skyldes at din hjerne konstant har manglet informationer eller omvendt at den har fået for mange informationer fra din krop.

Hjernen lytter til din rygsøjle

Rygsøjlens bevægelighed har indflydelse på, hvad din hjerne gør, og hvordan den styrer din krop. Det betyder, at normal bevægelighed i din ryg og nakke er afgørende for at din hjerne kan modtage og bearbejde den information, som den har brug for.

Din rygmarv er en motorvej af nervevæv, der hele tiden transporterer informationer mellem hjernen og kroppen. Den følsomme rygmarv bliver beskyttet af rygsøjlens hårde, men bevægelige hvirvler. Din hjerne sender besked gennem de nerver, der forlader rygsøjlen og bliver fordelt til forskellige områder af kroppen. Din rygsøjle hjælper derfor hjernen med at kommunikere med resten af kroppen.

De små muskler, der sidder på alle dine hvirvler langs hele rygsøjlen, indeholder stræk sensorer, der informerer hjernen om hvad din krop laver. Når et eller flere af rygsøjlens led ikke bevæger sig korrekt, betyder det at musklerne i området ikke strækkes som normalt, derfor mister hjernen information om hvad der sker i området. Uden denne information bliver kroppens bevægelser mere upræcise, fordi hjernen bliver nødt til at gætte sig til den manglende information.

Når en unormal tilstand står på i lang tid, kan det ændre hjernens måde at styre kroppen på, og skabe andre eller kroniske problemer. Det gør ikke altid ondt, når informationen til hjernen ændrer sig. Der kan gå lang tid før du får smerter, og det er slet ikke sikkert, at du får ondt.

Din rygsøjles bevægelighed har betydning for dit fysiske velvære

Når et eller flere led i din rygsøjle ikke bevæger sig normalt, så sker der ændringer i den information som hjernen modtager fra rygsøjlen. Det sker uanset om leddet bevæger sig på en anden måde – altså mere eller mindre end normalt – eller det slet ikke bevæger sig.

Den ændring i rygsøjlens bevægelighed påvirker, hvordan hjernen modtager og reagerer på de beskeder, der kommer fra alle kroppens sanser. Rygsøjlens bevægelighed indgår med andre ord som et element i hjernens måde at bearbejde og skabe dit ‘indre’ billede af virkeligheden på. Det tyder på, at hjernen har brug for korrekt information om rygsøjlens position for at stabilisere kroppen og holde den i balance.

Bevægelighed er vigtig for rygsøjlen. Ikke kun fordi motion er sundt, men også fordi dine bevægelser sender beskeder til hjernen om, hvad der sker i kroppen. Din hjerne er afhængig af at få en masse information fra kroppen, for at den kan tage de rigtige beslutninger om, hvad din krop skal gøre. Når hjernen får anderledes, for meget eller for lidt information bliver det til baggrundstøj, der gør det sværere for hjernen at få præcise informationer og reagere korrekt på dem.

Hvorfor gå til kiropraktor?

Den tilstand, hvor et eller flere led i rygsøjlen ikke bevæger sig normalt, kaldes for et facetledssyndrom. Et facetledssyndrom kan i sig selv være årsagen til et selvforstærkende problem, der kan være med til at udvikle kroniske smertetilstande.

Et facetledssyndrom gør det svært for din hjerne at modtage præcis information om, hvad der foregår i din krop. Hjernen får simpelthen svært ved at styre dine bevægelser. Du kan komme til at føle dig klodset eller at dine arme eller ben er trætte eller tunge. Måske får du svært ved, at ramme golfbolden på samme sikre måde som du plejer. Det kan også føre til uheld eller smertefulde tilstande. Ældre voksne kan opleve balanceproblemer, hvilket øger risikoen for at snuble eller falde.

Et fysisk uheld kan give store forandringer i din hjerne, som hurtigt ændrer den måde hjernen styrer muskler og led i din krop. Hvis disse forandringer står på i lang tid, kan din hjerne ende med at tilpasse sig de nye forhold, og det kan være med til at gøre din smertetilstand kronisk. Derfor er det vigtigt, at du opsøger behandling inden skaden er blevet så kronisk, at der kun er lidt eller næsten intet at opnå ved behandling.

Vi ved nu, at kiropraktorens manipulation med rygsøjlens led påvirker din hjernes ‘indre’ billede ved at genoprette evnen til at modtage og bearbejde sanseinformationer. Med andre ord hjælper kiropraktik din hjerne til at kontrollere og styre, hvad der foregår i hele din krop. Musklerne langs din rygsøjle strækkes når kiropraktoren behandler led i din rygsøjle med manipulation. Det reagerer musklernes stræk sensorer på, og sender besked til hjernen.

Forskning viser, at andre former for fysisk behandling ikke har den samme effekt på din krop som kiropraktorens manipulation. Flere forskningsresultater viser også, at det tager mindst 2-3 år, at lære at lave den præcise og alligevel blide manipulation, der kan genskabe normal bevægelighed i din rygsøjle. Dette er forklaringen på, at du bør gå til en kiropraktor – også selv om du måske har prøvet en “kiropraktisk behandling” hos en anden behandler uden effekt.

Har du oplevet smerter, der bare er opstået en dag uden grund?

Du har sikkert oplevet ændringer, som ikke har føles godt i kroppen. Hjernens ændringer vil ikke altid føles komfortable. De kan forårsage symptomer, der kan være alt fra irriterende til direkte smertefulde. I værste fald næsten invaliderende.

Vi ved nu, at smerter og tilstande med andre symptomer ikke nødvendigvis opstår pludseligt og uden grund. De kan udvikle sig langsomt over længere tid uden at du bemærker det.

Mindre ændringer kan ske som følge af mange forskellige ting som dårlig søvn, gentagelse af de samme bevægelser, dårlige (arbejds)stillinger, tunge løft, og mindre uheld som at træde forkert ud over en kantsten, fordi du er uopmærksom. Til sidst når du grænsen. Først i det øjeblik problemet bliver stort nok, skal bare endnu en lille – ofte tilsyneladende ubetydelig – bevægelse gå galt før du pludselig får smerter eller andre symptomer.

Smerter kan forstyrre din hjerne

Det er vigtigt, at hjernen stabiliserer kroppen ved hjælp af såkaldte forhåndsbeskeder før den tillader kroppen, at lave den ønskede bevægelse. Hvis din hjerne undlader at stabilisere din krop før bevægelse, så har du en højere risiko for at overbelaste dine led og muskler – også selv om du ikke har ondt.

Nogle forskere mener, at smerter fra led og muskler kan forstyrre din hjerne i at aktivere kroppens bevægelser, så dine stabiliserende muskler aktiveres i en forkert rækkefølge, når du bevæger dig, hvilket i sig selv kan værre med til at forværre en smertefuld tilstand. Andre forskere mener, at hjernens måde at styre musklerne på allerede er forandret inden smerten opstår

Vi ved, at hvis hjernen ikke aktiverer dine mavemuskler korrekt, så er du mere udsat for at få en skade i lænden på et eller andet tidspunkt. Små problemer kan altså blive til seriøse problemer. Især lændesmerter kan være et stort problem, fordi de ofte er opstået over lang tid, og indeholder følelsesmæssige og psykologiske elementer. Derfor er det ofte en fordel at have fokus på forebyggelse fremfor at helbrede. Så tag dine symptomer alvorligt, og opsøg behandling så tidligt som muligt.

Uanset om årsagen til dine problemer er skabt af smerten eller det skyldes en forandring i den rækkefølge hjernen aktiverer dine muskler på, så virker kiropraktorens manipulation på samme måde som når du genstarter din computer: forbindelsen mellem hjernen og dine sanser kommer igen.